STYRCON 300

Zloženie:  
Styrconové dosky sú vyrobené zo zmesi granulovaného penového polystyrénu, jemného piesku a cementu. Technologický postup výroby je chránený vlastným patentom. Dosky majú rozmer 900x450mm a hrúbku 30-90mm, po 10mm.
Použitie:  
Nehorľavá tepelná izolácia s výbornou paropriepustnosťou, ktorá sa používa na zateplenie podláh, výstavbu nenosných priečok a bytových jadier
Podklad:   musí byť nosný, suchý a čistý, bez prachu, výkvetov solí a iných zbytkov.
Technické parametre   Objem.hmotnosť.........................................300 kg/m3
súčiniteľ tepelnej vodivosti......................0,07 W/m.K
pevnosť v tlaku......................................min.0,40 MPa
pevnosť v ťahu kolmo na dosku............min.0,20 MPa
faktor difúzneho odporu..................................max.8
nasiakavosť..............................................max.5,0 %
mrazuvzdornosť bez zmien, úbytok hmot........3,8 %
horľavosť......................................sk."A"-nehorľavý
Spotreba:   2,5 ks/m2
Balenie:  
Na vratných paletách o rozmeroch 1x1 m, fixované baliacou fóliu a upravené pre transport na zaplachtovanom nákladnom priestore auta. Množstvo na palete závisí od hrúbky Styrconových platní.
Výrobca:   Styrcon, s.r.o., Jelenec