STYRCON 200

Zloženie:  
Styrconové dosky sú vyrobené zo zmesi granulovaného penového polystyrénu, jemného piesku a cementu. Technologický postup výroby je chránený vlastným patentom. Dosky majú rozmer 900x450mm a hrúbku 30-90mm, po 10mm.
Použitie:  
Nehorľavá tepelná izolácia s výbornou paropriepustnosťou, ktorá sa používa na zateplenie fasád a podkroví. V systéme STYREX ako izolant na obvodové murivo.
Podklad:   musí byť nosný, suchý a čistý, bez prachu, výkvetov solí a iných zbytkov.
Postup:  
Styrcon sa prichytáva na fasádu lepením, Vrstva lepidla sa nanesie po krajoch kratších strán styrconovej dosky. Pásy lepidla majú mať šírku cca 100 mm a hrúbku 3-4 mm. V miestach predpokladaného umiestenia kotiev sa na styrcon tak isto nanesú terče cementového lepidla s priemerom cca 150 mm a pritlačí sa zatepľovanú fasádu. Jednotlivé dosky sa kladú na väzbu, k sebe na doraz a bez medzier. Každá Styrconová doska sa prichytí aj mechanicky - plastovou príchytkou.
Technické parametre   Objem.hmotnosť......................................200 kg/m3
súčiniteľ tepelnej vodivosti...................0,05 W/m.K
pevnosť v tlaku pri 10% def...............min.0,22 MPa
pevnosť v ťahu za ohybu..................min.0,18 MPa
pevnosť v ťahu kolmo na dosku.........min.0,15 MPa
faktor difúzneho odporu.............................max.6,5
nasiakavosť............................................max.3,2 %
mrazuvzdornosť bez zmien, úbytok hmot......3,8 %
horľavosť....................................sk."A"-nehorľavý
Spotreba:   2,5 ks/m2
Balenie:  
Na vratných paletách o rozmeroch 1x1 m, fixované baliacou fóliu a upravené pre transport na zaplachtovanom nákladnom priestore auta. Množstvo na palete závisí od hrúbky Styrconových platní.
Výrobca:   Styrcon, s.r.o., Jelenec