Penetračný náter PENESTYR WME

Zloženie:  
Penestyr WME je netoxická, nehorľavá a nevýbušná, hygienicky a zdravotne nezávadná, vodná disperzia, vyrobená na báze kopolyméru vinylversatátu, akrylátov a vinylacetátu.
Použitie:  
Penestyr WME je penetračný náter, ktorý sa používa v kontaktnom tepelnoizolačnom systéme STYREXon. Aplikuje sa na tepelnoizolačné polystyrén-cementové dosky STYRCON®, po ich zabrúsení na fasáde. Odstraňuje prach vzniknutý brúsením dosiek a výrazne zlepšuje priľnavosť cementového lepidla Lepstyr. Nezhoršuje difúzne vlastnosti, pretože pri aplikácií nevytvára súvislý film. Penestyr WME má výbornú priľnavosť, vytvára adhézny mostík, zvyšuje odolnosť proti obrusu a kyslým atmosférickým zrážkam, odoláva alkalickej hydrolýze, preto si zachováva svoje vlastnosti aj v prostredí zaťaženom vlhkosťou.
Návod:  
Penestyr WME sa riedi vodou v pomere cca 1:4 a nanáša sa na zabrúsené dosky STYRCON® maliarskym valcom alebo štetkou v jednej vrstve. Výdatnosť 5 kg balenia je cca. 80 m2.
Podklad:   Pripevnené a zabrúsene styrconové platne, pred armovaním sklomriežky.
Postup:   Riedi sa vodou v pomere 1:4 a nanáša sa štetcom, valčekom, striekaním.
Spotreba:   0,25 kg/m2 po zriedení
Balenie:   5 kg/m2
Výrobca:   Duslo, a.s., Šaľa