MINERÁLNA OMIETKA ŠÚCHANÁ

Zloženie:  
Suchá, vodopudivá, vápenno-cementová omietka pre ručné omietanie, pripravená podľa DIN 18557. Obsahuje kremičité piesky, hydraulické spájadlá a špeciálne zušľachťujúce prísady. Vyznačuje sa vysokou priľnavosťou, dobrou spracovateľnosťou a vysokou výdatnosťou. Zrnitostné zloženie 3 mm, 2 mm, 1 mm, jemná jednovrstvová (JJ 0,8 mm), jemná štuková (JŠ 0,5 mm).
Použitie:  
Pre povrchovú úpravu fasád na zateplovací systém. Môže tvoriť podklad pre nanášanie náterovej hmoty, resp. pod dekoračné tenkovrstevné omietky.
Podklad:  
Tepelnoizolačné dosky Styrcon, zaarmované výstužnou vrstvou z cementového lepidla a perlinkovej sklomriežky.
Postup:  
Do čistej miešacej nádoby dáme cca 7 litrov čistej vody a nasypeme celé vrece omietky. Na ručné spracovanie použijeme elektrické miešadlo s príslušným nadstavcom, resp. elektrickú miešačku. Miešame pri pomalých otáčkach max.400 ot/min. Po zamiešaní necháme omietku 10 min. odstáť kvôli úplnemu rozloženiu látok, ešte raz krátko premiešame a nanášame na napenetrovaný podklad.
Technické parametre   vodotesnosť.....................................0,08 l/m2
prídržnosť k podkladu:
ku Styrconu......................................0,15 MPa
k betónu.............................................0,8 MPa
prídržnosť po 15x zmrazovaní...........0,8 MPa
faktor difúrneho odporu...........................12,0
pevnosť v tlaku.............................min.7,0 MPa
pevnosť v ťahu za ohybu.............min.0,7 MPa
Spotreba:  
MOŠ 3 - 4,2 kg/m2, MOŠ 2 - 3,8 kg/m2, MOŠ 1 - 3 kg/m2, MOŠ JJ - 5,4 kg/m2 pri hr. 4 mm, MOŠ JŠ - 8,1 kg/m2 pri hr. 6 mm
Balenie:   Vo vreciach 35 kg
Výrobca:   JFM Slovakia, s.r.o., Bratislava