SKLENENÁ MRIEŽKA


Zloženie:  
Perlinková sklenená mriežka je vyrobená z EC skla a povrchovo upravená akrylátovou disperziou. Mriežky sú pevne a rovnomerne fixované po celej šírke.
Použitie:  
Prenáša mechanické napätia vznikajúce pri tepelnom zaťažení systému. Slúži na prenášanie ťahových napätí vo výstužnej vrstve.
Podklad:  
Sklenená mriežka sa aplikuje do cementového lepidla, vopred naneseného na zabrúsený a napenetrovaný podklad zo Styrconových platní.
Postup:  
Sklomriežka sa vtlačí do cementového lepidla naneseného zubovým hladidlom 10x10 mm, pretrie tak, aby bola celá vnorená. Lepidlo po zatlačení sklomriežky má mať cca 4 mm a sklomriežka sa má nachádzať v jeho dvojtretinovej hrúbke (od izolantu). Aby sa to dosiahlo, je vhodné nanášať lepidlo na dvakrát.
Technické parametre   hmotnosť..............................................145 g/m2
svrtlý rozmer oka..............................3,5x4,5 mm
pevnosť v ťahu:
v normálnom prostredí....................1900 N/50mm
po 28 dňoch v roztoku NaOH..........1000 N/50mm
ťažnosť:
v normálnom prostredí a zaťažení...........35 promile
po 28 dňoch v roztoku NaOH...................35 promile
Spotreba:   1,1 m/m2
Balenie:   V baloch po 50m o šírke 1m.