LEP-STYR+

Zloženie:  
Mrazuvzdorná suchá lepiaca zmes obsahujúca kremičité piesky, cement a vysokohodnotné hydraulické pojivá.
Použitie:  
Na bodové lepenie tepelnoizolačných dosiek Styrcon o podklad a celoplošné lepenie sklomriežky zatepľovacieho systému STYREX.
    POZOR: NIE JE VHODNÉ NA LEPENIE POLYSTYRÉNU!
Podklad:  
Rovný, nosný, minerálny (silikátový) podklad, zbavený nečistôt a prachu. Pri novostavbách musí byť zo styčných a ložných škár odstránená povytekaná malta, pri starších fasádach musia byť odstránené disperzné fasádne nátery a zvetrané omietky sanované, resp. odstránené.
Postup:  
Do čistej miešacej nádoby dáme 5-6 litrov čistej vody a nasypeme 25 kg vrece stavebného lepidla. Na rozmiešanie použijeme najlepšie elektrické miešadlo s príslušným nadstavcom. Miešame pri pomalých otáčkach max.400 ot/min. Po zamiešaní necháme odležať (cca 10-15 min.) a zamiešame ešte raz, až nám vznikne pastovitá hmota, ktorou sa dá ľahko pracovať po dobu cca 6 hodín.
Technické parametre   prídržnosť k podkladu:
ku Styrconu....................................min.0,15 MPa
ku Styrconu po 5x ulož. vo vode....min.0,15 MPa
k betónu..........................................min.0,50 MPa
pevnosť v tlaku.................................min.7,0 MPa
pevnosť v ťahu za ohybu.................min.2,5 MPa
faktor difúzneho odporu.......................12,5
Spotreba:  
9 kg/m2 pri lepení a armovaní tepelnoizolačných dosiek na rovný a hladký podklad. Na ostení, resp. technicky náročných detailoch sa spotreba môže zvýšiť na 12 kg/m2.
Balenie:   Vo 25 kg vreciach uložených na palete po 42 ks.
Výrobca:   JFM Slovakia, s.r.o., Bratislava