PLASTOVÁ PRÍCHYTKA JANSA TZH

Zloženie:  
Plastová tanierová príchytka typu TZH 110, TZH 120, TZH 140, TZH 160, TZH 180 je vyrobená z polypropylénu Eltex P RL261 a klinec, ako súčasť plastovej hmoždinky je vyrobený z polyamidu Slovamid 6 GF 30.
Použitie:  
Na mechanické ukotvenie Styrconových dosiek o podklad, pričom dĺžka príchytky závisí od hrúbky použitej izolácie.
Podklad:  
Pre podklad z betónu a keramické tvárnice je určený priemer vrtáka 10mm, pre podklad z pórobetónu je to 9mm. Odporúča sa vŕtanie s príklepom pre pevné materiály ako betón a plná tehla a bez príklepu pri pórobetóne a dutinových keramických tvárnic. Minimálna kotevná hĺbka príchytky v nosnom murive je 45 mm (pôvodná omietka sa za nosné murivo nepovažuje).
Postup:  
Vyvŕtaný otvor pomocou elektrickej vŕtačky cez Styrcon do nosného muriva musí byť min. o 10mm dlhší ako je dĺžka príchytky. Plastová príchytka sa do otvoru zatlčie kladivom tak, aby tanier bol zapustený v Styrcone a rozopre sa klincom zatlačeným do otvoru v príchytke. Na jednu Styrconovú platňu idú dve príchytky v tretinovej vzdialenosti, navzájom mierne posunuté (nie v jednej osi).
Technické parametre   únosnosť v ťahu:
v betóne tr.min.B 20.........................900 N
v pórobetóne tr.min.P2.....................500 N
priemer prídržného taniera..............49,3 mm
Spotreba:   5 ks/m2
Balenie:   Po 100 ks, príchytky a klince sú balené zvlášť
Výrobca:   JANSA, Námestovo