Weblogo

 

REFERENCIE:

DOKUMENTY, ČLÁNKY, VIDEO:

videozona
>> prejsť na videozónu

 

KONTAKT A OTVÁRACIE HODINY:

Rydoz, s.r.o., Jarmočná č.2, Košice

tel.: +421 55 / 62 502 77
fax: + 421 55 / 67 845 00
mobil: 0903 609 973, 0911 609 973
rydoz@rydoz.sk, obchod@rydoz.sk

 

Otváracie hodiny:

Pondelok - Piatok:    7:00h. - 16:00h.

 

 

 

STYREXON

 


STYREXON® je homogénna zmes granulovaného penového polystyrénu a cementu (polySTYRén + CONcrete/cement), ktorá sa po zamiešaní lisuje do dosiek o konštantných rozmeroch 0,9 x 0,45 m a variabilnej hrúbke od 30 do 100mm.
Vytvára sa tak tepelnoizolačná hmota s malou objemovou hmotnosťou, kde povrch granúl polystyrénu obaľuje cementová škrupina, ktorá dokáže prenášať zaťaženie a dodáva materiálu pevnosť. Táto štruktúra spôsobuje, že STYREXON® má:
Výbornú paropriepustnosť, ktorá je daná vysokou makropórovitosťou v priestoroch medzi granulami polystyrénu. Nedochádza tak k vlhnutiu muriva, ku vzniku plesní ani ku kapilárnemu vzlínaniu vody. Naopak, murivo sa vysušuje. Praktický význam je v tom, že sa môžu zatepliť aj staršie budovy s vlhkým murivom, alebo naopak, rýchlo postavené novostavby s ešte zabudovanou vlhkosťou.
Výborné difúzne vlastnosti sú zvýraznené veľkou kapacitou intergranulárnych priestorov, do ktorých môžu vodné pary difundovať. Materiál tak spĺňa ako funkciu mikroventilačnú, tak aj expanznú. V špecifických situáciách sa dá použiť aj pri sanovaní negatívnych prejavov muriva s nepriaznivými vlhkostnými pomermi.
Rozmerová stálosť je zabezpečená cementovým skeletom. Navyše vytvára sa tým aj tepelno-akumulačná vrstva, ktorá tlmí teplotné výkyvy atmosféry. STYREXON® sa vďaka cementu správa ako silikát, nie plast (polystyrén), ľahko prijíma iné silikátové hmoty (cement, omietku, stavebné lepidlá ...) a má podobnú tepelnú rozťažnosť.
Nehorľavosť spôsobuje cementový skelet oddeľujúci jednotlivé polystyrénové granule od seba a tak zabraňuje šíreniu plameňa. Materiál je zaradený podľa STN 730862 do sk. A - "nehorľavý". Vďaka tomu môže byť použitý na zateplenie aj výškových stavieb bez obmedzenia požiarnou výškou.

 


VYUŽITIESTYRCON 200

  na zateplenie fasád, strešných konštrukcií a stropov

STYRCON 300

  na zateplenie podláh, stavbu nenosných priečok a bytových jadier

 


TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIAPre Slovenskú republiku:    

Technické osvedčenie:

  TO 2103A/03/0233/O/O04

Certifikát zhody:

   
Pre Českú republiku:    

Technické osvedčenie:

  STO-00-0842/Z

Certifikát zhody:

  C-00-0573/Z
PATENT   277772

 


KONTAKTNÝ TEPELNOIZOLAČNÝ SYSTÉM STYREXONZatepľovací systém STYREXON sa používa na zlepšenie tepelnoizolačných schopností obvodového muriva novostavieb, ako aj dodatočné zateplenie obvodových plášťov starších budov, s dôrazom na zachovanie, resp. zlepšenie paropriepustnosti fasád a dodržaní podmienky nehorľavosti. Obvodový plášť môže tvoriť betónový panel sendvičového typu, panel z iných hmôt (pórobetón, keramzitbetón, struskopemzobetón a pod.), murivo z tehly, resp. dutinových keramických tvárnic.

Zatepľovací systém STYREXON je kontaktný spôsob zateplenia objektov z vonkajšej strany. Tepelnú izoláciu tvoria polystyréncementové dosky Styrcon konštantných rozmerov 450 x 900 mm a hrúbke 50 až 100 mm, v intervale po 10 mm. Tie sa prichytia na pripravený povrch fasády lepením cementovým stavebným lepidlom a kotvením pomocou plastových tanierových hmoždiniek. Po celoplošnom armovaní povrchu styrconových platní sklotextilnou tkaninou vnorenou do cementového lepidla sa finálna úprava sa vykoná ušľachtilou tenkovrstvovou omietkou a príp. fasádnym náterom.

Firma Styrcon, s.r.o. ponúka investorom a realizátorom kompletný zatepľovací systém. Zároveň aj zaškolenie do technologického postupu zatepľovacích prác týmto systémom. Na tomto základe je potom možné vydať potvrdenie o zaškolení a licenciu, ktorou sa realizačná firma preukáže investorovi, resp. pri výberovom konaní.

Zatepľovací systém STYREXON predstavuje jeden produkt a tak sa aj predáva. Je dôležité, aby vládla súhra medzi jednotlivými komponentami. Nie je možná zámena materiálov (napr. tanierových hmoždiniek, cementového lepidla a pod.). Systém si tak zachová vlastnosti, ktoré má dekladované.

 

 

APLIKÁCIA ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMUZakladanie prvého radu
Soklové lišty sa fixujú na fasádu tak, aby neprevísali a poskytovali pevnú oporu pre styrconové dosky. Prednú hranu lišty treba do Styrconovej dosky čiastočne vtlačiť tak, aby medzi panelom a lištou neostala vôľa. Styk lišty s panelom na prednej strane treba kvôli dilatácii následne prekryť pásom sklomriežky.
Styrconové dosky sa prichytávajú na rovný, pevný a čistý podklad bodovo nasledovne: Vrstva lepidla sa nanesie po krajoch kratších strán styrconovej dosky. Pásy lepidla majú mať šírku cca 100 mm a hrúbku 3-4 mm. V miestach predpokladaného umiestenia kotiev sa na styrcon tak isto nanesú terče cem. lepidla s priemerom cca 150 mm.
Dosky sa priložia na soklovú lištu, pritlačia a prichytia plastovou príchytkou na dvoch miestach o podklad.
Technologická prestávka min. 24 hod.
Je určená, aby osadenie prvého radu bolo dostatočne pevné a prenieslo zaťaženie ďalších radov.
Zakladanie ďalších radov
Ďalšie rady styrconových dosiek sa sobom lepenia tak, že sa ukladajú na väzbu (aj v rohoch), pričom treba dbať na zachovanie rovinnosti (pomocou olovnice, 2 m dlhej kontrolnej laty).
Každý panel sa prichytí 2 plastovými príchytkami (vyvŕtaný otvor musí byť cca o 10 mm dlhší ako je dĺžka príchytky). Do betónu a plnej tehly treba vŕtať s príklepom, s vrtákom o 10 na priemer príchytky, do pórobetónu a dierovanej tehly bez príklepu a s vrtákom o 9 (o číslo menším ako priemer príchytky).
Technologická prestávka min. 24 hod.
Na vytvrdnutie a získanie pevnosti cementového lepidla.

Zabrúsenie a penetrácia podkladu

Po vytvrdnutí cementového lepidla sa zateplený povrch prebrúsi tak, aby mal maximálnu rovinnosť.   Takto pripravená fasáda sa napustí penetračným náterom, zriedeným v danom pomere. Náter slúži na zlepšenie priľnavosti povrchovej úpravy a odprašnenie podkladu.
Technologická prestávka min. 2 hod.    
Na zaschnutie penetračného náteru.    
     
Výstužná vrstva
Pásmi sklomriežky, prípadne rohovými lištami treba vystužiť rohy otvorov na fasáde (okná, dvere a pod.) aby sa zabránilo tvorbe diagonálnych ťahových trhlín, tiež rohy budovy a ostatné členiace prvky stavby.
Následne sa nanesie vrstva cementového lepidla naneseného zubovým hladidlom 10x10mm. Do nej sa vtlačí sklomriežka a zatrie tak, aby bola celá vnorená do lepidla o výslednej hrúbke cca 4 mm. Poloha sklomriežky by mala byť v dvojtretinovej hrúbke cementového lepidla. Prekrytie pásov sklomriežky je 0,1 m. Platí to aj pre nárožia budovy, kde prekrytie musí byť z jednej aj druhej strany fasády.
Technologická prestávka min. 5 dní.
Na dostatočné vyzretie výstužnej vrstvy.
Povrchová úprava
Na výstužnú vrstvu sa nanesie príslušný penetračný náter a po zaschnutí sa aplikuje ušľachtilá, tenkovrstevná omietka.
Nanáša sa striekaním, alebo pomocou oceľového hladidla a vytvorením požadovanej štruktúry plastovým hladidlom, resp. štrukturálnym valcom.

 


Materiálová skladba systému STYREXONTepelná izolácia STYRCON 200

  Izolant

Cementové lepidlo Lep-Styr+

  Bodové lepenie zadnej strany izolantu

Plastové príchytky Jansa TZH

  Kotvenie izolantu

Penetračný náter Penestyr WME

  Odprašnenie po brúsení a zlepšenie adhézie

Sklenená mriežka SM 145

  Celoplošné armovanie styrconových platní

Cementové lepidlo Lep-Styr+

  Celoplošné lepenie sklomriežky

Minerálna omietka MOŠ

  Štrukturovanie povrchu fasády

Fasádna farba Actin F

  Dekoračné a funkčné dotvorenie fasády

Fasádna farba Actin SF

  Dekoračné a funkčné dotvorenie fasády

Fasád. farba Actin Silikát

  Dekoračné a funkčné dotvorenie fasády

Ušľachtilá omietka Actin FIS

  Štrukturovanie povrchu a farebné dotvorenie fasády

 

 

      

 

VIAC INFORMÁCIÍ NA: www.styrcon.sk